Thông qua nội dung dự thảo Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”

Sáng ngày 26.5, ông Bùi Ngọc Ảnh – P. Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đã chủ trì cuộc họp thông qua nội dung dự thảo Tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay. Ông Nguyễn Văn Hàm – P. Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, ông Phan Chín – P. Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Nam đến dự.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Dự kiến tập sách ảnh “Tam Kỳ xưa và nay” sẽ sử dụng 400 ảnh của nhiều tác giả, trong đó có 141 ảnh đen trắng và 259 ảnh màu. Được phân kỳ theo từng giai đoạn lịch sử gồm những hình ảnh phản ánh các hoạt động của Đảng bộ và nhân dân Tam Kỳ trước năm 1945, giai đoạn 1945-1954, giai đoạn 1954-1975, giai đoạn 1975-1985 và giai đoạn 1985 đến nay. Sau khi nghe đại diện Ban biên tập thông qua đề cương Tập sách ảnh, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến khác nhau, trong đó thống nhất quan điểm là sử dụng hình ảnh tư liệu để có tính thời sự về lịch sử, thời gian, sự kiện nhưng cần chú ý đến chất lượng ảnh để khỏi làm giảm giá trị chung của tập sách. Đặc biệt, cần rà soát, chú thích cụ thể về nhân vật, sự kiện, thời gian, địa điểm và tên tác giả ảnh hoặc người sưu tầm cần ghi chính xác nhằm tránh tình trạng tranh chấp về quyền tác giả. Ảnh cần được bố cục, xâu chuỗi theo từng sự kiện, lĩnh vực một cách khoa học hơn nhằm tăng giá trị cho tập sách ảnh. Đối với ảnh sưu tầm từ nguồn tư liệu cần phải cắt cúp, chỉnh sửa đẻ nâng chất lượng ảnh, riêng đối với ảnh phản ánh thành tựu KT-XH, AN-QP của Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong những năm đổi mới cần chú trọng đến góc độ nghệ thuật để tập sách ảnh được mềm hơn, mang tính nghệ thuật cao hơn. P. Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh đã thống nhất với các nội dung đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban biên tập khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, hình ảnh để Ban tổ chức họp thông qua nội dung lần cuối cùng trước ngày 30.6 để hoàn chỉnh và tiến hành in ấn, phát hành kịp thời phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020./.