Tam Kỳ cải cách hành chính toàn diện

Chương trình cải cách hành chính (CCHC) của thành phố đến năm 2020 tập trung theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết hồ sơ trực tuyến và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.


Tam Kỳ triển khai Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính.

Nhận diện khó khăn

Sơ kết 5 năm công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố cho thấy, công tác CCHC dần đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao và tình hình thực tế công tác của địa phương. Kết quả nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa điện tử trên tất cả các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2 trên các lĩnh vực; mức độ 03 trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh và hộ tịch. Cơ chế một cửa điện tử đã tạo điều kiện cho công dân, tổ chức tiếp cận thông tin, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng thông tin điện tử thành phố, thông qua mã số vạch hồ sơ, tin nhắn SMS và nhận được kết quả giải quyết TTHC thông qua mạng internet, điện thoại di động. Theo thống kê trong năm 2015, thành phố tiếp nhận và giải quyết 21.067 hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực, trong đó có 61 hồ sơ trễ hẹn, cải thiện đáng kể so với 349 hồ sơ trễ hẹn/21.931 hồ sơ tiếp nhận của năm 2012; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh 50 hồ sơ; lĩnh vực Tư pháp 03 hồ sơ. Mức độ hài lòng của người dân được nâng lên gần 80%.
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, đề án vị trí việc làm vẫn chưa được phê duyệt nên việc triển khai cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện được. Tính đến tháng 3 năm 2016, hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị tăng so với tổng chỉ tiêu biên chế được giao (cơ quan hành chính hiện có 153 người/123 chỉ tiêu biên chế giao, tăng 24,4%; đơn vị sự nghiệp hiện có 93 người/67 chỉ tiêu biên chế giao, tăng 38,8%; sự nghiệp giáo dục hiện có 1.338 người/1.260 chỉ tiêu biên chế giao, tăng 6,2%). Công tác hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai toàn diện nhưng trình độ năng lực cán bộ, công chức (chủ yếu ở cấp xã) còn hạn chế, nên việc ứng dụng một số phần mềm theo chỉ đạo của tỉnh chưa thực hiện đồng bộ. Hiện nay có 03 địa phương chưa có nhà làm việc riêng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (phường An Mỹ, phường Trường Xuân, xã Tam Ngọc). Công tác tuyên truyền cho người dân chưa sâu rộng nên bước đầu triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hiệu quả…

 

Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của TP.Tam Kỳ

 

Cải cách toàn diện

 

Trên cơ sở đó, Thành ủy Tam Kỳ đề ra Nghị quyết 05 về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025, với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, Tam Kỳ hoàn thành việc xây dựng, triển khai mô hình Chính quyền điện tử; Bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung; 100% TTHC được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008; 100% TTHC thuộc thẩm quyền được đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thành phố đến xã, phường. Việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện. Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt mức trên 90% vào năm 2020.  
Để thực hiện mục tiêu trên, ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, bên cạnh việc rà soát TTHC, thành phố Tam Kỳ đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện thành phố đang triển khai đề án sắp xếp vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021, với mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế giao và theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm; số công chức được tuyển dụng mới không quá 50% so với số công chức nghỉ hưu, nghỉ theo Đề án tinh giản biên chế. Trong năm 2015, đã giải quyết 16 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi. 

 

Trong 2 năm 2016-2017, Tam Kỳ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC. Một số dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về TTHC đạt trên 80%. Toàn bộ phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính, giải quyết TTHC đều được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định.

 

Ông Bùi Tấn Công, Phó phòng Nội vụ cho biết thêm: Hiện nay, do một số cán bộ, công chức chưa thành thạo công việc, người dân chưa nắm bắt được đầy đủ thông tin, nên trong thời gian tới, phòng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thao tác và khai thác tốt các dịch vụ hành chính công mà thành phố cung cấp. 

 

 

Tác giả: HOÀNG BIN

Nguồn tin: http://tamkyrt.vn/index.php/vi/news/Doi-tac/Tam-Ky-cai-cach-hanh-chinh-toan-dien-4737/