ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG AN XUÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO” (2000-2015)
 
      Chiều ngày 15/7/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tồ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Ngày vìngười nghèo” (2000-2015). Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Thanh - PCT UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ, và các tổ chức thành viên của Mặt trậnphường.
 
         
                  15 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường góp phần làm cho các chương trình và chính sách giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24 hộ, chiếm tỷ lệ 0.99%, hộ cận nghèo 91 hộ, tỷ lệ 3.81%. UBMTTQVN phường đã chủ công, tổ chức phổ biến các chủ trương. Nội dung cuộc vận động “Ngày vì người nghèo trong hệ thống Mặt trận từ phường đến khối phố và các tổ chức thành viên; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động; hàng năm ra thư kêu gọi cán bộ, nhân dân và các tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm trong phường tích cực hưởng ứng, giúp đỡ người nghèo. Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách của dân tộc, các đơn vị, các nhà hảo tâm và nhân dân trong phường đã tích cực tham gia các hoạt động như: cán bộ công nhân viên chức cư trú tại địa phương ủng hộ 1 ngày lương, nhân dân ủng hộ ít nhất từ 10.000 đến 20.000 nghìn đồng… Với những hoạt động sôi nổi đó, từ năm 2000 đến 2015, Quỹ Vì người nghèo đã thu được gần 350 triệu đồng. Bên cạnh đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, mặt trận phường đã  hỗ trợ xây mới và sửa chữa 45 ngôi nhà, trao 11 phương tiện sản xuất và con vật nuôi cho các hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, Mặt trận phường còn thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo vay vốn sản xuất, hỗ trợ con em tiếp tục đến trường với số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ đó giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
                Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Kim Thanh - PCT UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ đã ghi nhận những kết quả thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” trong 15  năm qua, đồng thời đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung công tác tuyên truyền vận động và chăm lo đúng đối tượng trong năm 2015, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện tốt chương tình giảm nghèo trong thời gian tới.