UBMTTQVN phường An Xuân tổng kết công tác mặt trận năm 2016

Chiều ngày 15.12, UBMTTQVN phường An Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2016 và triển khai chương trình hành động năm 2017.


Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, UBMTTQVN phường đã thực hiện chương trình công tác mặt trận đạt được nhiều kết quả cao. Trong đó đã nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Địa phương đã hỗ trợ xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết và cấp 2 phương tiện sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo, vận động nguồn quỹ vì người nghèo trong năm đạt trên 65 triệu đồng. Công tác tuyên truyền và hiệp thương bầu cử đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương đạt kết quả cao. Ngoài ra, UBMTTQVN phường và các khối phố cũng đã thực hiện đạt được nhiều kết quả cao trong công tác vận động nhân dân thực hiện pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội. Tại hội nghị, UBMTTQVN phường đã khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác mặt trận năm 2016.

Tác giả: TƯỜNG QUÂN – HOÀNG BIN

Nguồn tin: http://tamkyrt.vn/index.php/vi/news/chinh-tri/UBMTTQVN-phuong-An-Xuan-tong-ket-cong-tac-mat-tran-nam-2016-4744/