Phường An Xuân bầu khối phố trưởng nhiệm kỳ 2015-2017

Sáng ngày 13.9, phường An Xuân tổ chức bầu khối phố trưởng nhiệm kỳ 2015-2017
Đại diện các hộ gia đình nghiên cứu kỹ các ứng cử viên trước khi quyết định bỏ lá phiếu bầu chức danh Khối phố trưởng

Đại diện các hộ gia đình nghiên cứu kỹ các ứng cử viên trước khi quyết định bỏ lá phiếu bầu chức danh Khối phố trưởng

Các hộ dân trên địa bàn 11 khối phố của phường An Xuân đã đồng loạt đến các nhà sinh hoạt văn hóa để bầu chức danh khối phố trưởng, thể hiện quyền dân chủ của mình để chọn ra những người có đức, có tài xứng đáng đại diện nhân dân gánh vác nhiệm vụ ở cơ sở và là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao hàng năm./.