Lãnh đạo phường thăm, chúc mừng UBMTTQVN phường An Xuân nhân ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Việt Nam 18.11

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016), sáng nay ngày 18-11, Đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Xuân đã đến thăm, chúc mừng UBMTTQVN phường.

 

Lãnh đạo phường đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường đã thực hiện được trong thời gian qua, với việc không ngừng đa dạng các hình thức vận động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,  tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước. Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thể hiện vai trò chủ lực, nòng cốt trong hầu hết các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”,… góp phần cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao cuộc sống của người dân, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

Dịp này, lãnh đạo phường cũng đã tặng hoa chúc mừng cán bộ UBMTTQVN phường.

Ly Na - CBTTT