Hội LHPN Phường An Xuân tố chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
 
           Nhằm tạo tuyên truyền để cán bộ, HVPN hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, qua đó cùng với Hội Phường vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội, hưởng ứng, triển khai, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên, phụ nữ. Chiều ngày 29/6/2017 (chiều thứ năm) Hội LHPN Phường An Xuân tiến hành tố chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cho gần 70 chị là Cán bộ chi, tổ hội và Hội viên nòng cốt 11 chi hội. Qua buổi triển khai học tập, giúp các chị cán bộ, hội viên phụ nữ nắm bắt được những điểm chung, điểm mới trong báo cáo chính trị Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, trong sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, và những nội dung cốt lõi cần tập trung thực hiện ở 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra, đồng thời khơi đậy tinh thần trách nhiệm của Phụ nữ với phong trào Hội tại địa phương, hưởng ứng và quyết tâm góp sức mình thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội toàn quốc lần thứ XII đề ra.
         
Quang cảnh buổi Hội nghị
Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN phường