Thống nhất việc in ấn tài liệu và chuẩn bị hòm phiếu phục vụ bầu cử

Ngày 16.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh có văn bản thống nhất việc in ấn tài liệu và chuẩn bị hòm phiếu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ảnh: MINH HẢI
Bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Tây Giang. Ảnh: MINH HẢI

Theo đó việc in ấn các tài liệu phục vụ bầu cử, về cơ bản, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ cấp toàn bộ tài liệu có liên quan cho các địa phương để phục vụ cuộc bầu cử.

Riêng các tài liệu sau đây giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc in ấn và giao cho Ủy ban Bầu cử cùng cấp để phân phối cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, gồm: Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã có màu, kích thước, nội dung thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 973/UBND-NC ngày 11.3.2016 của UBND tỉnh; danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (theo mẫu số 24/BCĐBHĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29.1.2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia); biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (theo mẫu số 27/BCĐBHĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29.1.2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia); danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (theo mẫu số 28/BCĐBHĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29.1.2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia); tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã (theo mẫu số 27/BCĐBHĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29.1.2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia).

Về hòm phiếu phục vụ bầu cử, tùy theo tình hình thực tế của từng khu vực bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu của từng khu vực bỏ phiếu, các địa phương chuẩn bị hòm phiếu đảm bảo kích cỡ phù hợp. Hòm phiếu được đóng mới hoặc sử dụng hòm phiếu hiện có. Hòm phiếu phải đảm bảo chắc chắn, trang trí sạch đẹp, phía mặt trước hòm phiếu có dán hình Quốc huy, dưới có dòng chữ “HÒM PHIẾU”. Ngoài hòm phiếu chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) và băng niêm phong hòm phiếu.

 

Tác giả: VĂN HÀO

Nguồn tin: Báo Quảng Nam