Phường An Xuân đối thoại giữa lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân

       Nhằm phát huy quyền làm làm chủ của nhân dân, tăng cường tính phản biện trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhất là nội dung làm thế nào để nâng cao chất lượng các cuộc họp dân, chiều ngày 17.10 UBMTTQVN phường An Xuân tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường với đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.


Quang cảnh diễn đàn

       Các đại biểu tham dự vui mừng trước những kết quả mà phường An Xuân đạt được trên các lĩnh vực KTXH, ANQP từ đầu năm đến nay, đồng thời các đại biểu cũng đề nghị để chất lượng các cuộc họp dân ngày một nâng cao, số lượng người dân tham gia đông đảo thì đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảng viên 76, CCVC  và người lao động cần nêu gương, tham gia hội họp ở KDC đông đủ; chú trọng chất lượng các báo cáo viên, tuyên truyền viên khi về tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở; chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của dân để tạo niềm tin trong nhân dân và để người dân tiếp tục tham gia các cuộc họp sau... Lãnh đạo phường An Xuân đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ có những giải pháp để hoạt động hội họp trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn.

Tác giả: BÍCH LIÊN – QUANG SƠN

Nguồn tin: http://tamkyrt.vn/index.php/vi/news/chinh-tri/Phuong-An-Xuan-doi-thoai-giua-lanh-dao-va-dai-dien-cac-tang-lop-nhan-dan-4556/