Kỳ họp thứ 16- HĐND TP. Tam Kỳ khoá X nhiệm kỳ 2011- 2016

Sáng ngày 16/12/2015, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khoá X nhiệm kỳ 2011- 2016 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 16. Đồng chí Nguyễn Văn Lúa – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

             

             Tham dự kỳ họp còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của Tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực UBND, UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và lãnh đạo các xã, phường thuộc thành phố.

Diễn ra trong 2 ngày (16-17/12/2015), đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND thành phố theo luật định. Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe UBND thành phố báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015, phương hướng năm 2016; Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, UBND thành phố đã bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch KTXH để chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả khá tốt. Có 17/18 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết HĐND thành phố đề ra trong kế hoạch năm 2015. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - TTCN tăng 13,2 % (NQ: trên 15%); Giá trị thương mại, dịch vụ năm 2015 tăng 24,3% so với năm 2014 (Trong đó: thương mại, dịch vụ kinh doanh tăng 24,84% (NQ: trên 22%)); Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trên 5% (NQ: trên 5%), không để phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 95 triệu USD, tăng 21% so với năm 2014 (NQ: tăng 10%). Hoàn thành việc xây dựng 02 xã Tam Ngọc, Tam Thăng đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NQ: xây dựng xã Tam Thăng, Tam Ngọc đạt tiêu chí nông thôn mới). Công tác quản lý, điều hành ngân sách đúng theo cơ chế đã được HĐND thành phố thông qua và đảm bảo cân đối; tiến độ một số chỉ tiêu thu ngân sách đảm bảo yêu cầu đề ra; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.013,687 tỷ đồng (NQ: 802,5 tỷ đồng); chi ngân sách tiết kiệm, hạn chế việc chi phát sinh ngoài kế hoạch. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, chăm sóc cây xanh được duy trì thường xuyên và bộ mặt đô thị từng bước khang trang, xanh, sạch hơn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng một số công trình trọng tâm, trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện; Tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản được đẩy nhanh.

Các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa xã, hội: Giải quyết việc làm mới cho khoảng trên 4.700 lao động (NQ: trên 4.700 lao động); Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65% (NQ: 65%); Tỷ lệ Bảo hiểm y tế toàn dân 84,5% (NQ: 83,6%);  Tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 1,48% (không còn hộ nghèo thuộc nhóm chính sách giảm nghèo, đạt theo kế hoạch Nghị quyết giao); Giữ tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1% (NQ: dưới 1%); Hoàn thành 13 Trạm y tế đạt chuẩn (NQ: 13 trạm); Công nhận 90,5% hộ gia đình văn hoá (NQ: 88% hộ gia đình văn hóa), 94 thôn - khối phố văn hoá (NQ: 65 thôn – khối phố VH); 13 xã, phường hoàn thành phổ cập THCS và bậc trung học (NQ: 13 xã phường); Xây dựng 6 trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ (NQ: 5 trường); Gia đình sử dụng hố xí và nhà tắm hợp vệ sinh đạt 97% (NQ trên 97%); Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,3% (NQ 98%).Công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đi vào nề nếp. An ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn được đảm bảo. Tuyển quân, giao quân đạt 100% kế hoạch (190 chỉ tiêu). Hoạt động đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng, công tác xúc tiến và thu hút  đầu tư có nhiều kết quả tốt.

Năm 2016, Thành phố tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời xây dựng các đề án, chương trình kế hoạch cụ thể theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã ban hành. Trong đó; Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế; ưu tiên tạo mặt bằng sạch và thực hiện tốt công tác đối ngoại để đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế; Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị theo Quy hoạch chung đã được phê duyệt; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập và phát triển công tác khuyến học, khuyến tài; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng, củng cố và nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến xã, phường; Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đưa các mối quan hệ đã thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo Tình hình thu- chi ngân sách năm 2015 và dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách 2016, Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 2015, kế hoạch đầu tư XDCB 2016 và một số báo cáo khác. Chiều cùng ngày, các đại biểu chia làm 4 tổ theo luận những vấn đề liên quan và kỳ họp tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo luật định.

 

Tác giả: Hồng Quân