Hội đồng nhân dân phường An Xuân họp kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021
 
      Sáng ngày 30/6/2016, Hội đồng nhân dân phường An Xuân tổ chức kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021, đến dự có đồng chí Đặng Thị Phú Hoa- Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.
      Đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân phường An Xuân khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, ủy ban Bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân phường An Xuân khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức bầu các chức danh Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân; ủy viên UBND và thông qua nội quy của kỳ họp Hội đồng nhân dân phường.
     Hội đồng nhân dân phường An Xuân khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Đào tái đắc cử Chủ tịch HĐND; đồng chí Đống Minh Phúc trúng cử Phó chủ tịch HĐND; đồng chí Võ Văn Đường tái đắc cử Chủ tịch UBND và đồng chí Nguyễn Văn Thông tái đắc cử Phó chủ tịch UBND.