Hội đồng nhân dân phường An Xuân họp kỳ họp thứ Hai - Khóa XII
 
       Sáng ngày 25/7/2016, Hội đồng nhân dân phường An Xuân tổ chức kỳ họp lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Đào - Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp.
        Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân phường An Xuân lần này công bố Quyết định chuẩn y các chức danh HĐND- UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021; UBND phường báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm vẫn giữ được mức phát triển chung của Thành phố, các chỉ tiêu kinh tế xã hội được đảm bảo và tăng hơn cùng kỳ năm trước. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh quốc phòng được ổn định. Tuy nhiên, bên canh những kết quả đạt được là to lớn nhưng cũng còn một số tồn tại như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; công tác xét duyệt, cấp đối, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử sụng đất cho người dân có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn hạn chế đồng thời triển khai nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội, An ninh Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015 và báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đấu năm cũng như dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016…
          Hội đồng nhân dân phường An Xuân kỳ họp thứ Hai đã thông qua các Nghị quyết như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và Nghị quyết quyết toán ngân sách năm 2015.
                                                                                              Hoài Bông
                                                                                          Văn hóa Xã hội