Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI)

Sáng ngày 23.6, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức quán triệt hội nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XI).


Quảng cảnh hội nghị

Quảng cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Hoài Ngọc – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ đã đi sâu phân tích, làm rõ thêm 4 nội dung chính đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 11 như phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu đại hội lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Ngoài ra các đại biểu còn tìm hiểu thêm về nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế. Đây là những vấn đề lớn, liên quan đến sự phát triển đất nước trước mắt cũng như lâu dài nên việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững, hiểu rõ và hưởng ứng các chủ trương lớn của Trung ương; qua đó liên hệ trách nhiệm của Đảng bộ địa phương, đơn vị mình, nhất là quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX trong thời gian tới.