Đảng bộ phường An Xuân quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng

Sáng ngày 14.1, Đảng ủy phường An Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 400 đảng viên toàn đảng bộ.
Đồng chí Lê Hoài Ngọc- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ đã trực tiếp phổ biến nội dung Nghị quyết. Trong đó phân tích tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, thông tin về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đây là những nội dung quan trọng để đảng viên của đảng bộ xác định nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động phù hợp cũng như tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, định hướng của Đảng.