ĐẢNG ỦY PHƯỜNG AN XUÂN TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
          Sáng ngày 06/10/2016, Đảng ủy phường An Xuân tổ chức Hội thảo công trình lịch sử Đảng bộ phường. Đến dự buổi Hội thảo có đồng chí Hồ Văn Năng - Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Hoàng - Chuyên viên Ban tuyên giáo thành ủy - phụ trách công tác lịch sử Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đào - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo và các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu, công tác trên địa bàn phường An Xuân và thành phố Tam Kỳ giai đoạn 1930-1975.
          Nội dung kết cấu của Bản thảo lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường An Xuân (1930-1975) ngoài phần mở đầu và kết luận, bản thảo gồm 3 chương: An Xuân - mảnh đất, con người và truyền thống đấu tranh yêu nước trước năm 1930;  Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, củng cố chính quyền cách mạng, thực hiện trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Cán bộ và nhân dân phường An Xuân trong 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà (1954-1975).
          Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu về các sự kiện, nhân vật diễn ra trên địa bàn phường trong giai đoạn 1930-1975. Từ đó Ban chỉ đạo, Ban biên tập lịch sử Đảng bộ phường An Xuân tiếp thu ý kiến, tổng hợp, chỉnh lý và dự kiến tổ chức Hội thảo lần thứ 2 để hoàn chỉnh nội dung.
Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo: