ĐẢNG ỦY PHƯỜNG AN XUÂN TỔ CHỨC HỌC TẬP NQTW ĐẢNG LẦN THỨ 11 (KHOÁ XI) VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
 
          Sáng ngày 23/7/2015 Đảng ủy phường An Xuân tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (Khóa XI) và sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Hương - UV Ban thường vụ thành ủy - Trưởng ban Dân vận thành ủy và trên 250 cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ. Đ/c Nguyễn Ngọc Đào - Bí thư Đảng ủy - báo cáo viên Thành ủy trực tiếp tryền đạt những nội dung cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trumg ương lần thứ 11 (Khóa XI).
 
          Về sơ kết 6 tháng đầu năm: Trong 6 tháng đầu năm 2015 Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp, các phong trào, nhiệm vụ chính trị tại địa phương vẫn đảm bảo đạt theo kế hoạch đầu năm và nhiều chỉ tiêu cao hơn năm trước như: Tổng thu ngân sách đạt 62,6%,  thuế NQD đạt 67,8%; Quỹ ĐƠĐN, quỹ BTTE đạt 118%; Thuế đất PNN đạt 103,4%...... Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững, các phong trào Cách mạng tại địa phương và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ phường đến các khối phố đa dạng phong phú, mang lại hiệu quả cao